Wydawnictwo „Historia i Życie” w roku szkolnym 2015/2016 zaprosiło młodzież licealną i gimnazjalną do udziału w konkursie pt. Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej. Konkurs należy do cyklu ogólnopolskich konkursów historycznych „Historia i Życie”, które odbywają się od ponad 10 lat. W każdej edycji proponujemy inny temat, starając się zawsze o powiązanie historii z problematyką współczesną. 
W tegorocznym Konkursie zachęcaliśmy uczestników do uważnego spojrzenia na te wątki historii Polski, w których przejawia się radość i trud budowania, tworzenia, wspólnej pracy, dążenia do wymiernych rezultatów; chodziło nam o to, by uczniowie przypomnieli w swych pracach dokonania zachowane w pamięci rodzinnej oraz na kartach historii okolicy, miasta, regionu. Mamy nadzieję, że Konkurs pozwoli uczestnikom dostrzec w dziejach przodków wartości takie, jak odwaga i odpowiedzialność, wytrwałość i rzetelność, postawa obywatelska i patriotyzm.

W ramach ogólnego tematu konkursu zaproponowaliśmy uczniom do wyboru cztery tematy szczegółowe.

        1. Przedsiębiorczość jako „sposób na życie” w historii mojej rodziny.

        2. Warsztaty, zakłady i firmy lokalne w dziejach mojej okolicy.

        3. Pamięć o ludziach z pasją – inicjatorach lokalnej przedsiębiorczości.

        4. Historia lokalnego przedsiębiorstwa, warsztatu, firmy.

Do każdego tematu przygotowaliśmy dodatkowe pytania, które mają pomóc w określeniu koncepcji pracy, jednak uczestnicy mogą wybrany temat ująć samodzielnie, rozwijając wątki przez nas niezauważone i nadając pracy własny tytuł.

Podobnie jak w poprzednich konkursach, liczymy na inwencję uczestników. Radzimy uczniom, by rozmawiali o przeszłości z rodzicami i dziadkami, by przeprowadzali wywiady z osobami, które znają przeszłość miejscowości. Radzimy im zajrzeć do lokalnego muzeum czy archiwum, a zwłaszcza do biblioteki przechowującej roczniki starych czasopism. Mamy nadzieję, że jak co roku, nauczyciele zachęcą uczniów do napisania prac oraz pomogą im w zarysowaniu tematu, doborze lektur i źródeł historycznych. Dla nauczycieli także przewidziane są nagrody.

Konkurs organizuje Wydawnictwo „Historia i Życie” z udziałem partnerów: miesięcznika „Uważam Rze Historia” i dziennika „Rzeczpospolita” oraz z pomocą sponsorów. Patronat naukowy nad konkursem sprawuje Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Termin nadsyłania prac minął 20 maja 2016 r. Termin Gali Finałowej – październik 2016 r. (dokładny termin i miejsce zostaną podane później).

Szczegółowe informacje o tematach prac pisemnych znajdują się we Wprowadzeniu, a zasady uczestnictwa w Regulaminie Konkursu.