Za koncepcję i przebieg XI edycji konkursu "Historia i Życie" odpowiada Rada Programowa, która pełni też funkcję Komitetu Organizacyjnego w składzie:

Witold Konieczny, Roman Kruszewski, Paweł Łepkowski, Wojciech Łukowski, Witold Olejnik , Maria Prosińska-Jackl, Wanda Tycner, Jerzy Urwanowicz