I. 2002/2003 Moja mała ojczyzna we wspólnej Europie

II. 2003/2004 Czy potrafimy rządzić się sami? Społeczność lokalna dawniej i dziś

III. 2004/2005 Buntownicy czy konformiści? Doświadczenia pokoleń

IV. 2008/2009 Polacy i Niemcy – wczoraj, dziś i jutro

V. 2009/2010 Rzeczpospolita wielu narodów. Dziedzictwo przeszłości, szansa na przyszłość

VI. 2010/2011 Prace i dnie (praca jako zawód i powołanie w doświadczeniach pokoleń)

VII. 2011/2012 Usłyszane przy stole, znalezione w szufladzie, czyli przeszłość w rodzinnej pamięci

VIII. 2012/2013 Żydzi w naszej pamięci

IX. 2013/2014 Patriotyzm w burzliwym stuleciu (1914-2014)

X. 2014/2015 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia