Oto laureaci XI edycji Konkursu w układzie alfabetycznym:


Jan Chraplak,  I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

Maria Czernik, Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

Gabriela Gembala, Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu

Wojciech Grechuta, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaczowie

Jakub Grześkowiak, I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

Klaudia Guzy, Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu

Oliwia Kończak, I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

Olgierd Krzyżaniak, I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

Katarzyna Laszczowska, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Maria Lik, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Tamara Mądzielewska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie

Jakub Miszkiewicz, Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

Karolina Nowak, Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu

Żaneta Olejniczak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Klaudia Orzechowska,  I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

Paulina Saduś, Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu

Karolina Śniatkowska, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Patrycja Wałecka, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Juliusz Wasilewski, VII Liceum Ogólnokształcące im J. Kusocińskiego w  Bydgoszczy


Nagrodę Specjalną

konkursu „Historia i Życie” otrzymał nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego  nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

mgr Maciej Skoczylas

za mądrze sprawowaną opiekę nad pracami licznego grona uczniów i wieloletnią owocną promocję naszego konkursu.


Nagrody dla nauczycieli w XI edycji Konkursu:

  • Ewa Grodecka, nauczycielka Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie;
  • Jacek Malicki, nauczyciel  Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego nr 2 w Pionkach;
  • Anna Popielewicz, nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie;
  • Izabela Rybarczyk, nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego  w Czarnkowie;
  • Stanisław Stefański, nauczyciel  II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.