Prace oceniane są przez Jury Konkursu w składzie:

    ●   dr hab. prof. UW Wojciech Łukowski

    ●    dr Karol Łopatecki

    ●    red. Wanda Tycner

    ●    dr hab. prof UwB Jerzy Urwanowicz