Podpisy pod zdjęciami z Gali Finałowej

29 stycznia 2017 - Podpisy pod zdjęciami z Gali Finałowej

Zapraszam do ponownego obejrzenia zdjęć z Gali Finałowej konkursu. I to nie tylko dlatego, żeby powspominać tę uroczystość, ale także po to, by dokumentacja wydarzenia była dokładna i pełna. Fotografie wreszcie zostały opatrzone podpisami. Czy jednak są to kompletne podpisy? Czy nie ma w nich błędów? Stąd prośba do uczestników: sprawdźcie podpisy, a ewentualne poprawki Czytaj dalej »

Publikacja Konkursowa

24 listopada 2016 - Publikacja Konkursowa

Organizatorzy konkursu, jak co roku, opublikowali książkę zawierającą nagrodzone prace, podsumowanie XI edycji konkursu i spis uczestników wyróżnionych certyfikatami. Cieszymy się, że udało się nam zdążyć z publikacją na Galę Finałową, dzięki czemu laureaci i inne osoby obecne na uroczystości mogły dostać tę książkę wraz z innymi książkowymi upominkami. Zdobywcy certyfikatów otrzymali publikację drogą pocztową, podobnie jak szkoły uczestniczące w konkursie.

A teraz zapraszamy do zakładki NASZE PUBLIKACJE – znajdą tam Państwo e-booka! Czytaj dalej »

Gala Finałowa - foto

17 listopada 2016 - Gala Finałowa - foto

Nareszcie publikujemy zdjęcia z Gali Finałowej XI edycji konkursu. Jest ich 85 - wszystkie ciekawe! Galeria: http://konkurshistoriaizycie.pl/gala.html

Gala Finałowa Konkursu

17 listopada 2016 - Gala Finałowa Konkursu

Gala Finałowa XI edycji Konkursu "Historia i Życie" już za nami. Powitaliśmy ponad 70 osób: laureatów – uczniów i nauczycieli oraz partnerów, gości i sympatyków konkursu. Spotkanie otworzył dr Witold Konieczny w imieniu Rady Programowej i Organizatora (RKiW s.c.). Paweł Łepkowski, red. nacz. „UważamRzeHistoria”, powitał zebranych jako partner przedsięwzięcia i gospodarz sali, w której świętowaliśmy finał. Prof. Wojciech Łukowski, przewodniczący Jury, podsumował XI edycję Konkursu oraz przypomniał ideę i cele organizatorów.  Potem nastąpiło to, na co wszyscy czekali – ogłoszono wyniki i złożono gratulacje laureatom.Czytaj dalej »

Nagrody w XI edycji Konkursu „Historia i Życie”

12 listopada 2016 - Nagrody w XI edycji Konkursu „Historia i Życie”

W kategorii prac indywidualnych przyznano 4 nagrody – dwie pierwsze (ex aequo), drugą i trzecią – oraz trzy wyróżnienia. W kategorii prac zbiorowych przyznano 4 nagrody – pierwszą, drugą i dwie nagrody trzecie (ex aequo).

Nagrody pierwsze otrzymali:

Jakub Grześkowiak, I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie, za pracę pt. Zapomniany warsztat kuśniersko-garbarski w Śmiglu

Tamara Mądzielewska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, za pracę pt. Historia Apteki „Pod Orłem” w Łasinie

Gabriela Gembala, Paulina Saduś, Karolina Nowak,  Klaudia Guzy, Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu, za pracę pt. Historia lokalnego przedsiębiorstwa. Piekarnia Piskorek

Spis wszystkich nagród Czytaj dalej »


Przejazd laureatów na Galę Finałową

22 października 2016 - Przejazd laureatów na Galę Finałową

Przypominamy, że organizatorzy Konkursu ponoszą koszty przejazdu laureatów (zarówno uczniów, jak i nauczycieli) do Warszawy, na Galę Finałową. Do zwrotu kosztów podróży potrzebny będzie bilet powrotny na pociąg lub autobus (ewentualnie ksero lub skan biletu). Zwracamy koszt biletu maksymalnie do wysokości 2 klasy pociągu PKP Intercity i Express Czytaj dalej »

Gala Finałowa

09 października 2016 - Gala Finałowa

Prezentacja wyników XI edycji Konkursu „Historia i Życie” i wręczenie nagród nastąpi w trakcie Gali Finałowej, która odbędzie się 10 listopada 2016 roku (czwartek) w siedzibie dziennika „Rzeczpospolita” w Warszawie (ul. Prosta 51), w Sali Konferencyjnej na parterze. Początek o godz. 11.30. Czytaj dalej »

Nagroda Specjalna

09 października 2016 - Nagroda Specjalna

Nagrodę Specjalną

Rady Programowej i Jury
konkursu dla młodzieży „Historia i Życie” otrzymuje
nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

mgr Maciej Skoczylas

za mądrze sprawowaną opiekę nad pracami licznego grona uczniów
i wieloletnią owocną promocję naszego konkursu.

Gratulujemy!

Certyfikaty

21 września 2016 - Certyfikaty

Autorzy prac, które zakwalifikowane zostały przez jury do ostatniego etapu konkursu, otrzymują – jak co roku – certyfikaty. W obecnym konkursie certyfikaty otrzymało 77 uczniów, co stanowi 63% ogólnej liczby uczestników. W tej grupie 44 uczniów to autorzy prac indywidualnych, a 33 uczniów to autorzy prac napisanych przez dwie osoby lub więcej osób. Gratulacje!

Oto nazwiska uczestników uhonorowanych certyfikatem: Czytaj dalej »

Nagrodzeni nauczyciele

09 września 2016 - Nagrodzeni nauczyciele

Jury Konkursu przedstawiło listę laureatów wybranych spośród nauczycieli - opiekunów prac konkursowych. Dyplomy i nagrody zostaną im wręczone podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w połowie października br. w Warszawie (datę i miejsce podamy w najbliższym czasie). Oto nagrodzeni nauczyciele: Czytaj dalej »

Laureaci konkursu

09 września 2016 - Laureaci konkursu

Ogłaszamy zakończenie prac Jury Konkursu! Na ostatnim posiedzeniu jurorzy wybrali laureatów,  autorów najlepszych prac. Zgodnie z regulaminem konkursu publikujemy listę zwycięzców w układzie alfabetycznym (bez oznaczenia kategorii nagrody). Oficjalne i pełne wyniki zostaną ogłoszone w trakcie Gali Finałowej, która odbędzie się w połowie października br. w Warszawie. Datę i miejsce Gali podamy w najbliższym czasie. Wkrótce ogłosimy także listę uczniów, których prace zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu Konkursu, co uprawnia do otrzymania certyfikatu. Oto laureaci Konkursu: Czytaj dalej »

Wkrótce finał pracy jury

02 września 2016 - Wkrótce finał pracy jury

Wszystkie prace konkursowe są już sprawdzone, mamy też wytypowane kandydatury do nagród nauczycielskich. Jury niebawem podejmie decyzje o zwycięzcach. A tymczasem przygotowujemy statystykę XI edycji konkursu: ilu uczestników, ile szkół, który temat najczęściej wybierano. Powstaje też lista uczniów, którzy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Minęliśmy półmetek!

29 lipca 2016 - Minęliśmy półmetek!

Prawie sto prac to mnóstwo pomysłów i problemów, jakie zaobserwowali w swoim otoczeniu uczestnicy konkursu. Jurorzy czytają prace zarówno w formie elektronicznej, jak i na wydrukach. Odnotowujemy ich oceny i opinie, rejestrujemy przydzielone pracom punkty. Powstaje WIELKA TABELA prac konkursowych.

Jury pracuje

20 czerwca 2016 - Jury pracuje

Drodzy uczestnicy! Trwa pierwszy etap oceny prac konkursowych. Jurorzy pracują intensywnie. Mają sporo czytania, ale też i oglądania, bo w prawie każdej pracy są ciekawe ilustracje. Niebawem drugi etap.

Zakończenie przyjmowania prac konkursowych

28 maja 2016 - Zakończenie przyjmowania prac konkursowych

Uczniowie zakończyli swoją pracę, teraz czas na działania organizatorów, czyli sprawy porządkowe. Trwa rejestracja prac i sprawdzanie ich zgodności z zasadami regulaminu. Uzupełniamy też informacje podane w formularzach zgłoszeniowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie!

Praktyczne porady redakcyjne

01 maja 2016 - Praktyczne porady redakcyjne

Praca konkursowa z zakresu historii powstaje z własnych badań i przemyśleń  autora, które jednak muszą być oparte na wiedzy zaczerpniętej z opracowań historyków. Można i należy korzystać także z ujęć popularyzatorskich i z materiałów zamieszczanych w Internecie (upewniwszy się – tak dalece jak jest to możliwe – o wiarygodności portalu). Autor pracy konkursowej powinien przedstawić tytuły publikacji, jakie przeczytał i wykorzystał, zwłaszcza te, które przyjął za podstawę swoich rozważań i które w swojej pracy cytuje. Takie są zasady obowiązujące w nauce.

Bibliografia. Jak ją porządkować?

Bibliografia to spis publikacji wykorzystanych przez autora, sporządzony  w układzie alfabetycznym, zamieszczony na końcu pracy. Zatytułowany bywa: BIBLIOGRAFIA lub LITERATURA lub PIŚMIENNICTWO. Każdą publikację zapisujemy oddzielnie, zaczynając od nowego wiersza, a kończąc kropką. Opis bibliograficzny zaczynamy od nazwiska autora dzieła, a imię lub inicjał imienia jest drugim w kolejności elementem. Wynika to z zasady układu alfabetycznego, spis bowiem porządkujemy alfabetycznie, według nazwisk autorów. Czytaj dalej »


Władysław Bartoszewski (1922-2015)

25 kwietnia 2016 - Władysław Bartoszewski (1922-2015)

Wczoraj, 24 kwietnia, minęła pierwsza rocznica śmierci profesora Władysława Bartoszewskiego, patrona honorowego naszego konkursu w latach 2008-2015. Dysponował rozległą wiedzą historyczną wspieraną doskonałą pamięcią, a także jak mało kto rozumiał zawikłania dziejów. Jego słowa (z listu do uczestników) zawierają kwintesencję tego, czym pragniemy natchnąć młode pokolenie w kolejnych edycjach naszych konkursów:

„... nasze życie obecne i nasza przyszłość w ogromnym stopniu zależą od tego, jak postrzegamy historię i jakie wyciągamy z niej wnioski. Inaczej mówiąc, zależą od naszej pamięci. [...] Zatem zarówno prywatnie, jak i jako członkowie społeczności jesteśmy stale zakotwiczeni w czasach minionych”.Czytaj dalej »


Konkurs trwa, przypominamy o terminie!

02 kwietnia 2016 - Konkurs trwa, przypominamy o terminie!

Tytuł konkursu brzmi:  Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej.

Termin złożenia pisemnych prac konkursowych – 20 maja 2016 r.

W tegorocznym konkursie zwracamy się ku przeszłości, podkreślając znaczenie przedsiębiorczości i pracy. Sądzimy, że w dziejach rodzin i miejscowości można odszukać wiele opowieści o zakładaniu i prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa, warsztatu, firmy. Jesteśmy przekonani, że historia przedsiębiorczości wiele mówi o historii kraju. Pasja przedsiębiorczości umożliwia zarówno samorealizację, jak i zabezpieczenie materialnego bytu rodziny; sprzyja samokształceniu, tworzy rozliczne powiązania społeczne, jest impulsem rozwoju w wielu dziedzinach. Stanowi jeden z warunków budowania dojrzałego społeczeństwa.

Zapraszamy uczniów klas licealnych i gimnazjalnych! Czytaj dalej »


Kontynuujemy Konkurs „Historia i Życie”!

25 lutego 2016 - Kontynuujemy Konkurs „Historia i Życie”!

Szanowni Państwo, rozpoczyna się XI edycja Konkursu „Historia i Życie”!

Kiedy we wrześniu 2015 roku odbywał się w Zamku Królewskim uroczysty finał dziesiątego, jubileuszowego Konkursu, nie było wiadomo, co dalej z naszym przedsięwzięciem. Wiele wskazywało na to, że na kolejną edycję Konkursu trzeba będzie długo czekać. Brak źródła finansowania uniemożliwiał planowanie działań na najbliższy rok szkolny.

A jednak startujemy! Wprawdzie z parotygodniowym opóźnieniem, ale za to z wielką nadzieją na przyszłość. Cieszymy się ogromnie, ogłaszając XI Konkurs „Historia i Życie”! Nasi nowi partnerzy strategiczni to miesięcznik „Uważam Rze Historia” i dziennik „Rzeczpospolita” – pisma należące do spółki Presspublica. Na łamach tych pism będą mogli Państwo znaleźć informacje o naszym konkursie.Czytaj dalej »