Rada Programowa X edycji  konkursu "Historia i Życie", pełniąca także funkcję Komitetu Organizacyjnego: Witold Konieczny, Roman Kruszewski, Wojciech Łukowski, Witold Olejnik, Maria Prosińska-Jackl, Krystyna Szelągowska, Wanda Tycner, Jerzy Urwanowicz.