Skład Jury IX edycji konkursu "Historia i Życie":
  • dr hab. prof. UW Wojciech Łukowski - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
  • dr hab. prof. UwB Krystyna Szelągowska - Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Historii;
  • red. Wanda Tycner;
  • dr hab. prof. UwB Jerzy Urwanowicz - Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Historii.