Skład Jury VIII edycji konkursu "Historia i Życie":
  • Krzysztof Bielawski - Muzeum Historii Żydów Polskich (portal Wirtualny Sztetl);
  • dr hab. prof. UW Wojciech Łukowski - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
  • dr hab. Krystyna Szelągowska - Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku;
  • red. Wanda Tycner;
  • dr hab. prof. UwB Jerzy Urwanowicz - Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Historii.