GALA FINAŁOWA 

VII edycji konkursu „Historia i Życie” (2011/2012)

W dniu 7 września 2012 r. odbyła się Gala Finałowa VII edycji konkursu historycznego dla licealistów „Historia i Życie”. Laureatów i organizatorów konkursu gościło Muzeum Wojska Polskiego, w pięknej sali, wśród eksponatów.  Muzeum zadeklarowało chęć dalszej współpracy z konkursem „Historia i Życie” i zostało jego partnerem[1].

Na spotkanie przybyli z całej Polski uczniowie – laureaci oraz  ich nauczyciele. Galę zaszczycił Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Henryk Łatkowski. Nasze zaproszenie przyjął także Prezes ZNP, Sławomir Broniarz. Licznie reprezentowane było grono przyjaciół konkursu, którzy towarzyszą nam od początku.

W imieniu organizatorów przywitał gości Prezes Zarządu Fundacji Wiedza i Praktyka, Witold Olejnik.  Następnie głos zabrał Dyrektor Muzeum, Henryk Łatkowski, który – potwierdzając deklarację współpracy Muzeum Wojska Polskiego z Fundacją w organizacji naszego konkursu – opowiedział zebranym, jak doszło do nawiązania kontaktów obu instytucji.

Nastąpiło to dzięki inicjatywie Romana Kruszewskiego, udziałowca Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, który z własnych środków sfinansował zakup zabytkowej broni dla Muzeum Wojska Polskiego. Przekazywanie cennego daru było okazją do rozmów o inicjatywach edukacyjnych w zakresie historii, w tym o  konkursie „Historia i Życie”. Dyrektor Łatkowski podkreślił satysfakcję z nawiązania kontaktów z Fundacją Wiedza i Praktyka i z objęcia konkursu patronatem Muzeum.

Poinformował obecnych, że Dyrekcja Muzeum ufundowała  darczyńcy, Romanowi Kruszewskiemu,  bezpłatny i bezterminowy bilet wstępu uprawniający do zwiedzania ekspozycji; w trakcie Gali bilet ten został uroczyście wręczony. Ponadto wszyscy obecni zostali zaproszeni do zwiedzenia ekspozycji Muzeum w towarzystwie przewodnika, po zakończeniu imprezy.

Następnie zabrał głos Prezes Sławomir Broniarz. Wyraził uznanie dla organizatorów konkursu: Fundacji za wytrwałość w działaniu, a władzom Wydawnictwa Wiedza i Praktyka za systematyczne przeznaczanie środków na tak szczytny cel. Złożył gratulacje laureatom konkursu, uczniom i nauczycielom, oraz życzył konkursowi wielu następnych edycji. 

Głównym punktem programu Gali było ogłoszenie oficjalnych wyników konkursu. Temat VII edycji „Usłyszane przy stole, znalezione w szufladzie, czyli przeszłość w rodzinnej pamięci”, miał pobudzić zainteresowanie uczestników przeszłością, zwłaszcza przeszłością własnych rodzin i lokalnych środowisk. Organizatorzy konkursu sądzą, że odnajdywanie historycznych wydarzeń w pamięci i świadomości osób z bliskiego otoczenia przynosi młodym ludziom ciekawe doświadczenia, dostarcza wielu przeżyć i wzruszeń, zacieśnia więzy międzypokoleniowe.

Większość nadesłanych prac to prace indywidualne. Ich Autorom przyznano dwie pierwsze nagrody, trzy drugie i cztery trzecie. W grupie prac zbiorowych przyznano jedną, trzecią nagrodę. Laureatom wręczono narody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Spośród nauczycieli, opiekunów prac nagrodzonych, wybrano pięciu, którzy otrzymali nagrody pieniężne i dyplomy za zaangażowanie w organizację konkursu w szkole i za stosowną opiekę nad realizacją zadań konkursowych.

Podobnie jak w roku ubiegłym, przygotowano publikację konkursową zawierającą m.in. teksty wszystkich nagrodzonych prac. Oprócz laureatów dostaną ją także wszyscy uczniowie  uprawnieni do otrzymania certyfikatu.

Tradycyjnie po część oficjalnej zaproszono uczestników imprezy na poczęstunek. Ostatnim akcentem Gali było zwiedzanie muzeum.

Zapraszamy licealistów do wzięcia udziału w następnej, VIII edycji konkursu. Temat konkursu zostanie opublikowany w październiku br.

Wszystkim uczniom życzymy satysfakcji z uczestniczenia w konkursie oraz sukcesu w postaci nagród i certyfikatów.

Do zobaczenia na Gali Finałowej w przyszłym roku!

W imieniu organizatorów  Konkursu „Historia i Życie”

Maria Prosińska-Jackl, Witold Olejnik


[1] Obok Domu Spotkań z Historią i Centrum Edukacji Obywatelskiej.