Jury V edycji konkursu „Historia i Życie” przyznało następujące nagrody:


UCZNIOWIE

Prace indywidualne

I miejsce

Joanna Rudzka z Lipna, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 1 w Lipnie, współpracująca z profesor Anną Rudzką, za pracę pt: Wielość, która wzbogaca? Przemieszanie narodowe i kulturowe w dawnej i dzisiejszej Polsce.

Konstanty Berezowski z Opola, uczeń profesora Macieja Skoczylasa z Publicznego Liceum Ogólnokształcące Nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opoluza pracę Splątane korzenie: zróżnicowane tradycje narodowe w mojej rodzinie i środowisku

II miejsce

Agata Wojtczak z Opola, uczennica profesora Macieja Skoczylasa z Publicznego Liceum Ogólnokształcące Nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, za pracę pt:Unia dawniej i dziś: I Rzeczpospolita i Unia Europejska.

Dariusz Standerski z Poznania, uczeń profesor Ewy Dybowskiej z Liceum Ogólnokształcącego świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, za pracę pt: Unia dawniej i dziś: I Rzeczpospolita i Unia Europejska.

III miejsce

Małgorzata Masłyk ze Słupska, uczennica profesora Stanisława Stefańskiego z II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku za pracę pt: Splątane korzenie: zróżnicowane tradycje narodowe w mojej rodzinie i środowisku.

Sandra Polok z Dobrzenia Wielkiego, uczennica profesora Fabiana Filiksa z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim za pracę pt: Unia dawniej i dziś: I Rzeczpospolita i Unia Europejska.

Piotr Tyziniec ze Szczecina, uczeń profesor Urszuli Suwaj z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie, za pracę pt.Obcokrajowcy - imigranci we współczesnej Polsce.


Prace zbiorowe

I miejsce

Agata Mazepus i Wojciech Żmuda uczniowie profesora Stanisława Stefańskiego z II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, za pracę pt.: Wielość, która wzbogaca? Przemieszanie narodowe i kulturowe w dawnej i dzisiejszej Polsce.


NAUCZYCIELE

Ewa Dybowska nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego świętej Marii Magdaleny w Poznaniu.

Fabian Filiks nauczyciel Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

Anna Rudzka nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Maciej Skoczylas nauczyciel Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.

Stanisław Stefański nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.