Skład Jury V edycji konkursu "Historia i Życie":
  • dr hab. prof. UW Wojciech Łukowski -  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet w Białymstoku;
  • dr Krystyna Szelągowska - pracownik naukowy Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku;
  • red. Wanda Tycner;
  • dr hab. prof. UwB Jerzy Urwanowicz - Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Historii.