Komitet Organizacyjny IV edycji Konkursu "Historia i Życie": Roman Kruszewski, Witold Olejnik, Maria Prosińska-Jackl, Bianka Siwińska, Ewa Szperlich, Marcin Tujdowski, Wanda Tycner
Sekretarz generalny konkursu Ewa Szperlich