Jury IV edycji konkursu „Historia i Życie” przyznało następujące nagrody:

I nagroda – dwie prace

Karol Stolarski z Lipna, uczeń profesor Anny Rudzkiej z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, za pracę pt. Ślady pamięci w Polsce: miejsca ważne dla Niemców.

Katarzyna Wójciak z Lubaczowa, uczennica profesora Janusza Grechuty z LO im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, za pracę pt. Ślady pamięci w Polsce: miejsca ważne dla Niemców - Kolonie Józefińskie w rejonie Lubaczowa.

II nagroda – trzy prace

Patrycja Góra ze Zdzieszowic, uczennica profesora Macieja Skoczylasa z III LO im. Marii Skłodowskej-Curie w Opolu, za pracę pt. Obraz Niemców w oczach Twojej rodziny i otoczenia.

Simona Kociok z Chróścic, uczennica profesora Macieja Skoczylasa z III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, za pracę Obraz Niemców w oczach Twojej rodziny i otoczenia.

Joanna Rudzka z Lipna, uczennica LO Zespołu Szkół Nr 1 w Lipnie, współpracująca z profesor Anną Rudzką, za pracę pt. Polska pod okupacją niemiecką 1939 - 1945.

III nagroda – trzy prace

Michał Senejko z Kluczy, uczeń profesor Grażyny Gzyl z III LO im. Antoniego Kocjana w Olkuszu, za pracę pt. Polska pod okupacją niemiecką 1939 - 1945.

Joanna Oborska z Komprachcic, uczennica profesora Macieja Skoczylasa z III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, za pracę Obraz Niemców w oczach Twojej rodziny i otoczenia,.

Joanna Kisielińska z Opatówka, uczennica profesor Iwony Kopeć z II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, za pracę pt. Polska pod okupacją niemiecką 1939 - 1945,

Wyróżnienia – pięć prac

Artur Kowalczyk z Wrocławia, uczeń profesor Karoliny Stojak-Sawickiej z V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu, za pracę pt. Pożegnanie z przeszłością? Kamienie milowe w historii stosunków polsko-niemieckich;

Angelika Godlewska i Bartłomiej Zglinicki z Pułtuska, uczniowie profesor Anny Krawczyńskiej z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku, za pracę pt. Polska pod okupacją niemiecką 1939-1945;

Sławomira Grzęda z Poznania, uczennica profesor Ewy Pelc z V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, za pracę pt. Wielkopolska pod okupacją niemiecką 1939-1945;

Agata Łysakowska ze Szczecina, uczennica profesor Edyty Ostapkowicz z II LO im. Mieszka I w Szczecinie, za prace pt. Ślady pamięci w Polsce: miejsca ważne dla Niemców;

Anna Wojnerowicz z Cekcyna, uczennica profesora Stefana Chrzanowskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi, za pracę pt. Polska pod okupacją niemiecką 1939-1945.


Nauczyciele nagrodzeni w IV edycji konkursu „Historia i Życie”:

Janusz Grechuta, nauczyciel historii w LO im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie,

Grażyna Gzyl, nauczycielka historii w III LO im. Antoniego Kocjana w Olkuszu,

Ewa Pelc, nauczycielka historii w V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu,

Anna Rudzka, nauczycielka historii w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie,

Maciej Skoczylas, nauczyciel historii w III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.