Skład jury IV edycji konkursu "Historia i Życie":
- dr hab. prof. UW Wojciech Łukowski - pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
- dr hab. Zbigniew Mazur - przedstawiciel Instytutu Zachodniego,
- dr Krystyna Szelągowska - pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku,
- red. Wanda Tycner.