dr hab. Jolanta Choińska-Mika - pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,

Tytus Izdebski - nauczyciel historii w I SLO "Bednarska" w Warszawie,

dr hab. Wojciech Łukowski - pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Krystyna Szelągowska - pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku,

dr hab. Andrzej Szwarc - prof.UW, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,

red. Wanda Tycner


,