Komitet Organizacyjny: Witold Konieczny, Roman Kruszewski, Ewa Szperlich, Maria Prosińska-Jackl, Katarzyna Droga, Filip Nowicki, Jakub Alaborski, Agnieszka Miszczyńska
Sekretarz generalny konkursu: Ewa Szperlich