Komitet Organizacyjny: Witold Konieczny, Roman Kruszewski, Ewa Szperlich, Maria Prosińska-Jackl, Katarzyna Droga, Tadeusz Górny, Filip Nowicki. 
Sekretarz generalny konkursu: Ewa Szperlich