XI Konkurs Historyczny w roku szk. 2015/2016
INFORMACJA O TEGOROCZNYM KONKURSIE

Wydawnictwo „Historia i Życie” w roku szkolnym 2015/2016 zaprosiło młodzież licealną i gimnazjalną do udziału w konkursie pt. Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej. Konkurs należy do cyklu ogólnopolskich konkursów historycznych „Historia i Życie”, które odbywają się od ponad 10 lat. W każdej edycji proponujemy inny temat, starając się zawsze o powiązanie historii z problematyką współczesną. W tegorocznym Konkursie zachęcaliśmy uczestników do uważnego spojrzenia na te wątki historii Polski, w których przejawia się radość i trud budowania, tworzenia, wspólnej pracy, dążenia do wymiernych rezultatów; chodziło nam o to, by uczniowie przypomnieli w swych pracach dokonania zachowane w pamięci rodzinnej oraz na kartach historii okolicy, miasta, regionu. Mamy nadzieję, że Konkurs pozwoli uczestnikom dostrzec w dziejach przodków wartości takie, jak odwaga i odpowiedzialność, wytrwałość i rzetelność, postawa obywatelska i patriotyzm.
W ramach ogólnego tematu konkursu zaproponowaliśmy uczniom do wyboru cztery tematy szczegółowe.
1. Przedsiębiorczość jako „sposób na życie” w historii mojej rodziny.
2. Warsztaty, zakłady i firmy lokalne w dziejach mojej okolicy.
3. Pamięć o ludziach z pasją – inicjatorach lokalnej przedsiębiorczości.
4. Historia lokalnego przedsiębiorstwa, warsztatu, firmy.
Czytaj dalej »
Certyfikaty

Certyfikaty

Autorzy prac, które zakwalifikowane zostały przez jury do ostatniego etapu konkursu, otrzymują – jak co roku – certyfikaty. W obecnym konkursie certyfikaty otrzymało 77 uczniów, co stanowi 63% ogólnej liczby uczestników. W tej grupie 44 uczniów to autorzy prac indywidualnych, a 33 uczniów to autorzy prac napisanych przez dwie osoby lub więcej osób. Gratulacje!

Oto nazwiska uczestników uhonorowanych certyfikatem: Czytaj dalej »

Nagrodzeni nauczyciele

Nagrodzeni nauczyciele

Jury Konkursu przedstawiło listę laureatów wybranych spośród nauczycieli - opiekunów prac konkursowych. Dyplomy i nagrody zostaną im wręczone podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w połowie października br. w Warszawie (datę i miejsce podamy w najbliższym czasie). Oto nagrodzeni nauczyciele: Czytaj dalej »
Laureaci konkursu

Laureaci konkursu

Ogłaszamy zakończenie prac Jury Konkursu! Na ostatnim posiedzeniu jurorzy wybrali laureatów,  autorów najlepszych prac. Zgodnie z regulaminem konkursu publikujemy listę zwycięzców w układzie alfabetycznym (bez oznaczenia kategorii nagrody). Oficjalne i pełne wyniki zostaną ogłoszone w trakcie Gali Finałowej, która odbędzie się w połowie października br. w Warszawie. Datę i miejsce Gali podamy w najbliższym czasie. Wkrótce ogłosimy także listę uczniów, których prace zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu Konkursu, co uprawnia do otrzymania certyfikatu. Oto laureaci Konkursu: Czytaj dalej »